Ammoniak

Januari 2017

Op vrijdag 20 januari 2017 presenteerden onderzoekers Jaap Hanekamp en Marcel Crok hun onderzoeksresultaten in Wageningen. Opvallendste conclusie is dat de verschillende manieren van bemesten (injecteren; sleepvoet of bovengronds) elkaar niet veel ontlopen qua ammoniakemissie. Dat staat haaks op het beleid en de onderliggende onderzoeken. Op dinsdag 24 januari 2017 wordt het rapport aan Kamerleden aangeboden in Nieuwspoort. Ben heel benieuwd of de parlementariërs er iets mee gaan doen.........Onze Vrijstelling voor bovengronds aanwenden is in ieder geval geregeld de komende 2 jaar. Hopelijk is de stand van zaken na die 2 jaar dat het algemeen geaccepteerd is in de Nederlandse wet om gewoon weer bovengronds uit te mogen rijden voor grondgebonden melkveehouders!Voor inzage in het gehele rapport?

U kunt het gehele onderzoeksrapport hier downloaden: Rapport

Filmechtpaar Huib en Karen Schoonhoven maakte een compilatie van de stand van zaken omtrent het Ammoniakdossier. De filmers volgen al ruim 20 jaar Boer Kok uit Hoogland, die zich van meet af aan heeft verzet tegen ondergronds mest aanwenden. Ze hier hun recente film - januari 2017 - 


 

Onderzoeksdossier ammoniak: 'Het ammoniakkartel'

In 2014 publiceerde het vakblad V-focus een artikelenreeks onder de titel ‘Het Ammoniakkartel’.
De reeks leidde tot ophef, publicaties in verschillende media en series Kamervragen.


De vijf artikelen zijn op deze pagina in te zien of te downloaden.

Artikel 1    Het ammoniakkartel
Grote verschillen tussen berekende en gemeten waarden

Ammoniak (een stikstofverbinding) kan een verwoestende invloed hebben op de natuur in gebieden met veel intensieve veehouderij, dat is bekend. Maar hoeveel ammoniak vanuit de veehouderij nu precies op de natuur belandt, is een groot mysterie. Volgens de berekeningen van de overheid is dat heel veel, maar de werkelijke metingen van het RIVM vertellen wat anders. Grote vraag is waarom de werkelijke meet-uitkomsten nagenoeg worden genegeerd; het kost zelfs moeite om de meetresultaten op een rij te krijgen.
Open of download het artikel

Artikel 2    Rekenmodel drijft veehouderij van Schiermonnikoog
Verschil tussen uitkomst rekenmodel en metingen groot
Op Schiermonnikoog heerst onrust. De zeven rundveehouders op het waddeneiland zouden een belangrijke veroorzaker zijn van de veel te hoge stikstofdepositie op het beschermde duinlandschap. Dat stellen de rekenmodellen van het bevoegde gezag. Gemeten wordt er ook op het eiland, maar met de uitkomsten daarvan wordt (nog) niets gedaan.
Open of download het artikel

Artikel 3     Emissies ammoniak veel te hoog ingeschat
Effect emissiebeperkende maatregelen veel kleiner dan gedacht
De Nederlandse veehouderij werkt met emissiebeperkende maatregelen, zoals mestinjecteurs, veel ammoniak weg die er in werkelijkheid niet is en was. Dat is de uitkomst van een studie waarin V-focus de ammoniak-emissies voor Nederland berekent op basis van de rekensystematiek van het Verenigd Koninkrijk.  Open of download het artikel

Artikel 4      De onschendbaarheid van een rekenmodel
Ammoniakbeleid: op papier bijzonder effectief, maar in milieu geen meetbaar effect
Volgens het ‘Rekenmodel Ammoniak’, het fundament onder de natuurwetgeving, zijn de maatregelen die boeren nemen tegen de ammoniakuitstoot bijzonder effectief. Vooral emissiearm bemesten zou de stikstofuitstoot naar het milieu drastisch verminderen. Maar in het milieu zelf is van alle inspanningen amper iets terug te zien. Met de jaren is het verschil tussen de berekende en gemeten waarden – het ammoniakgat – almaar groter geworden.
Open of download het artikel

Artikel 5     Stikstofdepositie, de grote onbekende
Volgens de Grootschalige Depositiekaarten van het RIVM valt stikstof met bakken vol uit de lucht. In veedichte gebieden, zoals De Peel (NB), zou het jaarlijks gaan om 50 tot 60 kilo per hectare. In provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland is dat minder, maar nog altijd een kilo of 25 kilo. Is dat écht zoveel? Hoewel de stikstofdepositie uitgangspunt is van de PAS en bepaalt hoeveel ontwikkelruimte veebedrijven krijgen, is het merkwaardig dat de N-depositie nooit écht is gemeten, laat staan getoetst met veldmetingen. 
Open of download het artikel