Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest

Ook in 2019 kunnen grondgebonden melkveehouders onder voorwaarden gebruik maken van de Vrijstelling
Bovengronds aanwenden van mest
. Netwerk GRONDig is dit overeen gekomen met het ministerie van LNV. 
Dankzij een motie van SP Kamerlid Frank Futselaar en zijn D66 collega Tjeerd de Groot is de vrijstelling voor 5 jaar een feit. De motie kreeg Kamerbreed steun. Een goed resultaat. 
De Regeling en voorwaarden staan in de Staatscourant >> klik op de afbeelding om pdf bestand te openen:

 

Wat vooraf ging.......
Sinds 2014 kunnen melkveehouders, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen bij de RVO voor een Vrijstelling. Met deze vrijstelling is het toegestaan om bedrijfseigen rundveedrijfmest bovengronds aan te wenden. Jarenlange lobby maakte deze vrijstelling mogelijk. Een groep melkveehouders heeft sinds de invoering van het verplichte, ondergrondse aanwenden van mest in 1993 grote bezwaren tegen deze wijze van mest aanbrengen. De Motie van SP-Kamerlid Erik Smaling werd in juli 2013 Kamerbreed aangenomen: daarin werd verzocht voor een vijfjarige ontheffing voor kringloopmelkveehouders. Na overleg op het ministerie is het een Vrijstelling geworden, die van 2014 tot-2019 duurt. In de zomer van 2016 vond een evaluatie plaats met Netwerk GRONDig over de Vrijstelling op het ministerie.

Aanmelden voor deelname aan de Vrijstelling? Via de website van de RVO >> naar pagina aanmelden