Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Comité GRAS


”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen”

 

Belangenorganisatie Netwerk GRONDig heeft inmiddels de samenstelling van Comité GRAS rond. De comitéleden gaan invulling geven aan het formuleren van een robuuste definitie van grondgebondenheid in de melkveehouderij.
Op woensdagmiddag 29 november 2017 is er een afsluitend symposium onder leiding van Frits van der Schans (CLM). Begin december wordt de definitie gepresenteerd aan de Tweede Kamer en het ministerie.


Een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving staan in principe centraal bij grondgebondenheid. Die basisvisie is het uitgangspunt voor Comité GRAS.

De samenstelling van Comité GRAS:

Jan Douwe van der Ploeg voorzitter
Comité GRAS is erg verheugd dat zij een gedreven en kundige voorzitter heeft in de persoon van prof.dr.ir. Jan Douwe van der Ploeg. Voor zijn pensioen werkte hij in het vakgebied rurale sociologie aan de WUR. Gedeputeerde Johannes Kramer brengt zijn kennis en ervaring in als portefeuillehouder Landbouw in Friesland. Uit de vier windstreken zijn vertegenwoordigd: Baukje Jacobi, melkveehoudster in Noord Nederland;
Gerard Stam, melkveehouder in West Nederland; Jacob van Emst, melkveehouder in Oost Nederland en Peter van Roessel, melkveehouder in Zuid Nederland. Sybrand Bouma, biologisch melkveehouder en bestuurslid FBBF geeft de biologische input in GRAS.
Ook de komende generatie is vertegenwoordigd in GRAS, namens de NAJK is Bart van der Hoog spreekbuis. Vanuit de zuivelketen is Rene Cruijsen van EKO- Holland present. Een belangrijke inbreng is er van Sijas Akkerman (Natuur & Milieu Federatie) en Bart van Opzeeland (Milieudefensie). Ook de Dierenbescherming en de Vogelbescherming denken mee, zij het op de achtergrond. Overige leden zijn Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk GRONDig en Diana Saaman, communicatie en woordvoerder.


De brede vertegenwoordiging in Comité GRAS geeft aan dat er een robuuste, toekomstbestendige definitie van grondgebondenheid in het verschiet ligt, die daarmee op breed draagvlak kan rekenen.

LAAT UW MENING WETEN!