Grondgebonden

Wat betekent ‘grondgebonden’ voor ons netwerk?
Het is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Grondgebondenheid is letterlijk gebonden zijn met grond, dat betekent: duurzaam bodembeheer als basis voor voerderwinning en het benutten van goede kwaliteit mest in een kringloopsysteem.
Goed bodembeheer heeft positieve effecten op de stand van de weidevogels, het behoud van weidegang ingebed in ons karakteristieke, Nederlandse landschap. Daar profiteert niet alleen de grondgebonden melkveehouder van! Het zorgt voor productie binnen milieudoelen en maatschappelijke wenselijkheid.

Netwerk GRONDig vindt dat diverse milieuvraagstukken, waaronder de overproductie van fosfaat niet sectoraal benaderd mag worden. Vraagstukken moeten benaderd en opgelost worden op basis van bedrijfstype. Hiermee wordt beleid een oplossingsgerichte, werkbare vertaalslag in plaats van bedrijfstypen over één kam scheren waardoor voor een bepaald bedrijfstype doel en middel niet congrueren en daarmee nadelig zijn, zo niet zij op achterstand worden gezet.


Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van ‘0’ en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van > 0.
 
Voor de extensieve melkveehouders is grondgebondenheid het uitgangspunt om te borgen dat (fosfaat)productie blijft plaatsvinden binnen milieurandvoorwaarden: de borg is concreet aanwezige plaatsingsruimte van eigen mest op basis van eigen of gepachte grond.


Lees het Plan Grondgebonden Melkveehouderij dat wij in coalitieverband maakten

DOWNLOAD HET PLAN