Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

26-09-2018

College van Beroep voor het bedrijfsleven houdt zitting over Fosfaatrechtenstelsel

Vandaag houdt het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) een zitting in Den Haag om zich uitvoerig te laten informeren over het Fosfaatrechtenstelsel.
Door meerdere zaken tegelijk te behandelen, willen de rechters een compleet beeld krijgen van de problematiek van deze fosfaatwetgeving.
Volgens advocaat Peter Goumans van Hekkelman Advocaten en Notarissen in Nijmegen, die twee veehouders bijstaat, zal het nog een juridisch lastige zaak worden.

Richtinggevende uitspraak
In een doorlopende zitting zal het CBb acht zaken behandelen waarin verschillende aspecten van het fosfaatrechtenstelsel onder de loep worden genomen. “Het moet uiteindelijk leiden tot een richtinggevende uitspraak over het fosfaatrechtenstelsel”, aldus de Nijmeegse advocaat.Terug naar overzicht