Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

24-07-2017

"Kringloopwijzer Friesland-Campina is niet duurzaam"

Omroep Friesland: interview met Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk GRONDig:
Veel boeren willen graag af van de sinds dit jaar verplichte 'kringloopwijzer' van zuivelcoöperatie Friesland-Campina. In die wijzer moeten boeren bijhouden wat er precies aan stoffen als fosfaat en nitraat omgaat op hun bedrijf. Alle melkveehouders moesten die kringloopwijzer dit voorjaar verplicht invullen, maar veel boeren kunnen niet goed met het systeem uit de voeten, zegt Foppe Nijboer uit Boelenslaan. Nijboer is voorzitter van Netwerk Grondig, een netwerk van extensieve melkveehouders.

Volgens voorzitter Nijboer is de kringloopwijzer van Friesland-Campina in strijd met de naam helemaal niet duurzaam, maar meer in het voordeel van intensieve bedrijven met een strontoverschot. Netwerk Grondig is daarom begonnen met een handtekeningenactie tegen het verplichte karakter van de kringloopwijzer. Die actie leverde in korte tijd al meer dan 500 handtekeningen op.
Zie:
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/735057-kringloopwijzer-friesland-campina-niet-duurzaamTerug naar overzicht