Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

27-07-2017

Gommer en Veenstra overhandigen handtekeningen aan Keurentjes

Bron: Melkvee.com
Henk Gommer uit Zevenhuizen en Jan Veenstra uit Doezum bieden bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina komende maandag de handtekeningen aan, die Netwerk Grondig de afgelopen tijd heeft verzameld in een actie tegen de verplichte Kringloopwijzer.
Voorzitter Foppe Nijboer van Grondig vindt de districtsvergadering een mooi moment om de handtekeningen te overhandigen. Hij acht Gommer hiervoor de aangewezen persoon, bijgestaan door Veenstra. Momenteel worden de handtekeningen van leden van FrieslandCampina door Grondig geselecteerd uit de ruim vijfhonderd verzamelde steunbetuigingen van melkveehouders, die tegen de Kringloopwijzer voor grondgebonden boeren zijn.

Onvrede
Maandag houdt FrieslandCampina op initiatief van Jan Veenstra een extra ledenvergadering in het district Groningen. De vergadering wordt gehouden bij Zaal Balk in Zuidhorn en zal gaan over de fosfaatreductie, verplichte Kringloopwijzer en de rol van de coöperatie hierin. Onder melkveehouders bestaat hierover veel onvrede. Er is veel begrip voor het verzet van Henk Gommer, die weigert de Kringloopwijzer in te vullen. Gommer is daarvoor gedurende drie weken gestraft met melkweigering van FrieslandCampina. De melk wordt sinds enige tijd wel weer opgehaald, maar niet uitbetaald. Dit heeft Gommer inmiddels 7000 euro gekost.

Tekst: Ina Kooistra-VogelTerug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties