Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

27-07-2017

Gommer en Veenstra overhandigen handtekeningen aan Keurentjes

Bron: Melkvee.com
Henk Gommer uit Zevenhuizen en Jan Veenstra uit Doezum bieden bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina komende maandag de handtekeningen aan, die Netwerk Grondig de afgelopen tijd heeft verzameld in een actie tegen de verplichte Kringloopwijzer.
Voorzitter Foppe Nijboer van Grondig vindt de districtsvergadering een mooi moment om de handtekeningen te overhandigen. Hij acht Gommer hiervoor de aangewezen persoon, bijgestaan door Veenstra. Momenteel worden de handtekeningen van leden van FrieslandCampina door Grondig geselecteerd uit de ruim vijfhonderd verzamelde steunbetuigingen van melkveehouders, die tegen de Kringloopwijzer voor grondgebonden boeren zijn.

Onvrede
Maandag houdt FrieslandCampina op initiatief van Jan Veenstra een extra ledenvergadering in het district Groningen. De vergadering wordt gehouden bij Zaal Balk in Zuidhorn en zal gaan over de fosfaatreductie, verplichte Kringloopwijzer en de rol van de coöperatie hierin. Onder melkveehouders bestaat hierover veel onvrede. Er is veel begrip voor het verzet van Henk Gommer, die weigert de Kringloopwijzer in te vullen. Gommer is daarvoor gedurende drie weken gestraft met melkweigering van FrieslandCampina. De melk wordt sinds enige tijd wel weer opgehaald, maar niet uitbetaald. Dit heeft Gommer inmiddels 7000 euro gekost.

Tekst: Ina Kooistra-VogelTerug naar overzicht