Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-09-2017

Hoger Beroep over fosfaatreductieplan dient in Den Haag

Vandaag maandag 18 september dient bij de Rechtbank Den Haag het Hoger Beroep van de Staat tegen de 52 melkveehouders die in mei al werden vrijgesteld van het reductieplan. Melkveehouder Frans Zanderink, donateur van GRONDig, wordt gefaciliteerd door ons netwerk en bijgestaan door advocaat Peter Goumans. Ook de melkveehouders zijn in Hoger Beroep gegaan: zij vinden dat het reductieplan onrechtmatig is en niet past bij de Landbouwwet uit 1957. In de uitspraak na het Kortgeding was de rechter het niet met hen eens, wellicht nu wel.

De zitting duurt maandag de hele dag, waarbij vijf groepen melkveehouders met hun advocaten om de beurt de rechter te woord kunnen staan. De Staat bijt om half 10 de spits af met het verweer. Zanderink (namens de donateurs van GRONDig) is om half 12 aan de beurt.

Naar verwachting doet de rechter eind oktober/begin november uitspraak over het Hoger beroep dat vandaag dient.

Spannend
Het blijft spannend. Natuurlijk heeft de rechter tot 2 keer toe grondgebonden melkveehouders die onomkeerbare investeringen hebben gedaan, vrijgesteld van het reductieplan. Maar het Hoger Beroep is een klein risico. Duimen met elkaar!Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties