Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

25-09-2017

Comité GRAS opgericht: Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen

Brede vertegenwoordiging in Comité GRAS:
”Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen in balans met kringloop en samenhang leefomgeving”

Melkveehouders, zuivelbedrijfsleven, provincies, maatschappelijke –en consumentenorganisaties, banken en rijksoverheid zijn uitgenodigd het begrip grondgebondenheid te bestendigen. Het nieuw ingestelde Comité GRAS gaat de reacties bundelen en presenteren aan de Tweede Kamer en het ministerie.

Netwerk GRONDig heeft het initiatief genomen voor het instellen van comité GRAS. Doel is dat het comité op korte termijn naar buiten treedt met wat werkelijke grondgebondenheid inhoud. Het netwerk wil daarmee voorkomen dat de term en de inhoud van grondgebondenheid wordt uitgehold. “Grondgebondenheid mag geen kapstok worden waar allerlei constructies aan worden gehangen, die niet echt iets van doen hebben met de balans tussen staarten en grond op bedrijfsniveau”, aldus Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, en:” Een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving horen centraal te staan bij grondgebondenheid.”
Duurzaamheid
Netwerk GRONDig heeft een aantal stellingen beschreven omtrent de aard van grondgebondenheid. De brede vertegenwoordiging in GRAS gaat daarop reageren en suggesties aandragen om het begrip helder te formuleren en daarmee te bestendigen. De toekomstvisie van de melkveehouderij moet gericht zijn op echte duurzaamheid, zowel ecologisch als economisch. Misvattingen over het begrip grondgebondenheid mag daarbij geen stoorzender zijn.

Deelnemende personen en organisaties zullen de duiding van GRONDGEBONDENHEID ondertekenen, zodat brede consensus voor de definitie helder en eenduidig is.Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.