Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

29-05-2018, 22:41

Eurocommissie Milieu en Nitraat Comité vinden Vrijstelling biologische melkveehouders in Fosfaatwet gerechtvaardigd

De Commissie Milieu in Brussel is helder en open in haar standpunt. Als het aan de commissaris ligt, is een uitzondering in de fosfaatwet gerechtvaardigd voor de biologische melkveehouders. Het ministerie is...   Meer


28-05-2018, 22:51

Gesprekken tussen melkveehouders en burgers krijgt vervolg!

De afgelopen periode hebben meer dan 150 boeren gesproken met 100 burgers en dit krijgt een vervolg. Heet is goed om met elkaar in gesprek te zijn! Met de kennis uit die gesprekken, kunnen boeren en...   Meer


25-05-2018, 22:37

Stilte rondom Fosfaatbank

Netwerk GRONDig dringt er al weken bij het ministerie op aan om naar buiten te trden met de Regeling over de Fosfaatbank. Maar het bijft stil. Een ding is zeker; rechten ullen worden toegekend aan...   Meer


18-05-2018, 22:29

Reactie minister Schouten op definitie Grondgebondenheid

Een magere en afhoudende reactie van minister Schouten op de definitie Grondgebondenheid van Netwerk GRONDig. Teleurstellend dat zij zo afwijzende staat tegen over 'kringloopcontracten'. Zelf komt de...   Meer


16-05-2018, 22:22

Kamerbrief van minister Schouten met update Fosfaatstelsel

Minister Schouteen in haar brief aan de Kamer: 'Het CBS voorspelt voor 2018 een fosfaatproductie door de melkveehouderij van 83,3 miljoen kilogram. Dit is dus onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9...   Meer


04-05-2018, 22:14

S.O.S voor biologische melkveehouders

Een groep biologische melkveehouders onder de naam SOS (Save Organic Sector) heeft een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van LNV voor een Vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel. De biologische...   Meer


16-04-2018, 17:53

Reactie van Netwerk GRONDig op rapport LTO/NZO Commissie: ‘Grondgebondenheid is meer dan alleen eiwitproductie’

Het staat natuurlijk een ieder vrij om een visie te geven over een mogelijke ontwikkelingsrichting. De LTO en de NZO hebben dat via een door hen ingestelde commissie gedaan. Netwerk GRONDig heeft het rapport...   Meer


19-03-2018, 22:29

Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebondenheid in Den Haag

Wehl, maandag 19 maart 2018 Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebonden Melkveehouderij in Den Haag ‘Breed draagvlak voor robuuste definitie Grondgebondenheid. Grond is leidend als balans tussen...   Meer


07-03-2018, 17:25

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar...   Meer


13-02-2018, 15:08

Sectorpartijen stellen gezamenlijk: Blokkade buitenproportioneel

Netwerk GRONdig, LTO Nederland, NMV en NAJK hebben afgelopen dagen bij leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke...   Meer


<< NieuwerOuder >>Netwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties