Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

12-12-2018

Netwerk GRONDig doet dringend beroep op Kamerleden voor coulancetermijn fosfaat

‘Traagheid afwikkeling bezwaren moet leiden tot uitstel verantwoorden fosfaatjaarplafond. Situatie onmenselijk’

Duizenden nog niet afgewikkelde bezwaren liggen nog bij RVO. Verantwoorden van het fosfaatjaarplafond in december wordt daardoor onmogelijk voor veel melkveehouders. Netwerk GRONDig vindt het onvoorstelbaar dat minister Schouten niet bereid is een coulancetermijn in te stellen. De organisatie wendt zich nu tot de Kamer die donderdag 13 december het onderwerp Fosfaat weer op de agenda heeft.
Netwerk GRONDig heeft de minister eerder verzocht een coulancetermijn mogelijk te maken en open te stellen. Het verzoek betrof coulance te bieden voor een periode na 31 december 2018 waarin melkveehouders hun fosfaatjaarplafond over dit jaar later in 2019 hoefden te verantwoorden. Minister liet vorige maand in een Kamerbrief weten hier niets voor te voelen.
Dat de RVO blijkbaar de vele bezwaren en aangemelde knelgevallen niet op tijd weet te verwerken, wil GRONDig hen niet aanrekenen. Maar feit is wel dat door de traagheid vele melkveehouders onzeker zijn over het uiteindelijk aantal fosfaatrechten voor hun bedrijf. Bovendien laat de financiële situatie het in veel gevallen niet toe om even rechten te kopen of te leasen. Extra wrang als die later niet nodig bleken te zijn. Deze situatie is onmenselijk.
Kamer aan zet
Iedereen tot in de Tweede Kamer weet dat de invoering van Fosfaatrechten zorgt voor ‘stille chaos’, financiële problemen en onzekerheid op het boerenerf. Wij doen een beroep op de Kamerleden om de minister morgen op te roepen alsnog een coulancetermijn in te stellen. Menselijke maat in dossier fosfaat!

GRONDig heeft ook verzocht om structureel elk jaar een marge van 5% toe te staan (‘rekening courant’) bij de verantwoording van het fosfaatjaarplafond. Met levende have is het vrijwel onmogelijk en onwerkbaar exact het aantal runderen, in bijzonder de productieve melkkoeien, in overeenstemming te hebben met het op de kilo af het aantal fosfaatrechten.
ook dit heeft minister Schouten afgewezen. De Kamer is aan zet.Terug naar overzicht