Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-12-2018

‘Productie onder plafond is leidend voor opening Fosfaatbank, langer uitstel niet fair’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor:
Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In de Toelichting bij de Regeling van de fosfaatbank staat expliciet dat de fosfaatproductie leidend is. Productie onder het plafond betekent openstelling van de bank. Dat is volgens recente prognose van het CBS het geval: productie in 2018 zal uitkomen op 82,4 miljoen kg fosfaat. Dat is 2,5 miljoen kg onder het sectorplafond melkvee van 84,9 kg fosfaat. Netwerk GRONDig vindt het van belang dat het aantal uitgegeven rechten en de feitelijke productie van fosfaat los van elkaar moeten worden gezien. Dit laatste schrijft minister Schouten zelf trouwens ook letterlijk in haar brief aan de Kamer op 7 december. Vreemd dat zij op 13 december tijdens het AO de Kamerleden vertelt de bank voorlopig niet te openen door teveel uitgegeven fosfaatrechten. Wij gaan ervan uit dat de minister zich aan haar eigen Regeling houdt en:
’ Uitstel van fosfaatbank schaadt grondgebonden melkveehouders met latente ruimte.’Terug naar overzicht