Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

22-01-2019

Brief naar Brussel omdat Fosfaatbank weer dicht blijft

Minister Schouten houdt het slot op de deur van de fosfaatbank. Er is voorlopig geen zicht wanneer de inmiddels circa 350.000 kg rechten aan grondgebonden boeren worden uitgegeven. Het lukte GRONDig niet om Schouten op andere gedachten te brengen.
Het netwerk heeft per brief aan Brussel kenbaar gemaakt zich zorgen te maken om de ontwikkelingen in Nederland. De fosfaatbank is onderdeel van de wet en onderdeel van de goedkeuring uit Brussel vorig jaar. Het slot op de bank schaadt ontwikkeling van de gewenste grondgebonden bedrijven.
Schouten geeft als redenen aan dat het teveel aan uitgegeven fosfaatrechten in 2018 en het overschrijden van het stikstofplafond eerst moeten worden opgelost. Hoe dat wordt opgelost, is niet bekend. Voor een generieke korting is geen meerderheid.
GRONDig vindt het niet terecht dat nu grondgebonden bedrijven in de wacht staan om overschotten die zij niet op bedrijfsniveau veroorzaken.
Wij wachten een reactie uit Brussel af.Terug naar overzicht