Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

22-01-2019, 13:18

Brief naar Brussel omdat Fosfaatbank weer dicht blijft

Minister Schouten houdt het slot op de deur van de fosfaatbank. Er is voorlopig geen zicht wanneer de inmiddels circa 350.000 kg rechten aan grondgebonden boeren worden uitgegeven. Het lukte GRONDig niet om...   Meer


07-01-2019, 13:15

GRONDig vertegenwoordigt in algemene vergaderingen Zuivel NL

Eerder in november vorig jaar heeft GRONDig op eigen verzoek met bestuurders van Zuivel NL gesproken. Onderwerp was toetreding van het netwerk tot de brancheorganisatie. Zuivel NL heeft inmiddels te kennen...   Meer


18-12-2018, 20:59

‘Aangekondigde sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte voor knelgevallen melkveehouderij’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor: Sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte melkvee Voorstel van GRONDig is het benutten van de ruimte die ontstaat in het sectorale plafond na de saneringsslag in...   Meer


18-12-2018, 20:58

‘Productie onder plafond is leidend voor opening Fosfaatbank, langer uitstel niet fair’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor: Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In de...   Meer


14-12-2018, 10:54

Fosfaatbank blijft voor (jonge) grondgebonden melkveehouders

De minister heeft andermaal klip en klaar tijdens debat gezegd dat rechten uit de Fosfaatbank voor (jonge)grondgebonden melkveehouders zijn. Dat staat in de wet, dat staat in de beschikking uit Brussel va...   Meer


<< NieuwerOuder >>