Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

18-06-2018, 17:04

Op dinsdag 19 juni wordt motie Vrijstelling Bovengronds aanwenden ingediend!

Om 17.20 uur precies wordt op dinsdag 19 juni 2018 de motie ingediend door de Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP). Daarin wordt voorgesteld de vijfjarige vrijstelling met vijf jaar te...   Meer


10-06-2018, 21:14

Groei van Netwerk GRONDig zet door!

De tiende organisatie is vorige week partner geworden van GRONDig. De FPG (Federatie Particulier Grondbezit) ziet in GRONDig een goede partner om de belangen van de Grondgebonden melkveehouderij met elkaar...   Meer


07-06-2018, 13:05

Netwerk GRONDig heeft toezegging D66 en SP: Motie voor verlenging Vrijstelling bovengronds aanwenden

Bodemleven gebaat bij bovengronds aanwenden Kamerleden Frank Futselaar (SP) en Tjeerd de Groot (D66) dienen nog voor het zomerreces een motie in voor een verlenging van de Vrijstelling voor het bovengronds...   Meer


06-06-2018, 09:43

Discussie over Grondgebondenheid start in Friesland

Voorzitter Foppe Nijboer van Netwerk GRONDig breekt de lans in 'zijn' provincie Friesland. Daar begint de discussie over grondgebondenheid. Nijboer zal het basisprincipe van 'staarten en hectares tellen'...   Meer


01-06-2018, 08:30

Proefproces fosfaatrecht en pacht na de zomer bij Rechtbank Arnhem

Van wie zijn de fosfaatrechten, alleen van de pachter of ook van de verpachter? Dat is de hamvraag bij een proefproces waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. Van wie zijn die rechten eigenlijk als...   Meer


29-05-2018, 22:41

Eurocommissie Milieu en Nitraat Comité vinden Vrijstelling biologische melkveehouders in Fosfaatwet gerechtvaardigd

De Commissie Milieu in Brussel is helder en open in haar standpunt. Als het aan de commissaris ligt, is een uitzondering in de fosfaatwet gerechtvaardigd voor de biologische melkveehouders. Het ministerie is...   Meer


28-05-2018, 22:51

Gesprekken tussen melkveehouders en burgers krijgt vervolg!

De afgelopen periode hebben meer dan 150 boeren gesproken met 100 burgers en dit krijgt een vervolg. Heet is goed om met elkaar in gesprek te zijn! Met de kennis uit die gesprekken, kunnen boeren en...   Meer


25-05-2018, 22:37

Stilte rondom Fosfaatbank

Netwerk GRONDig dringt er al weken bij het ministerie op aan om naar buiten te trden met de Regeling over de Fosfaatbank. Maar het bijft stil. Een ding is zeker; rechten ullen worden toegekend aan...   Meer


18-05-2018, 22:29

Reactie minister Schouten op definitie Grondgebondenheid

Een magere en afhoudende reactie van minister Schouten op de definitie Grondgebondenheid van Netwerk GRONDig. Teleurstellend dat zij zo afwijzende staat tegen over 'kringloopcontracten'. Zelf komt de...   Meer


16-05-2018, 22:22

Kamerbrief van minister Schouten met update Fosfaatstelsel

Minister Schouteen in haar brief aan de Kamer: 'Het CBS voorspelt voor 2018 een fosfaatproductie door de melkveehouderij van 83,3 miljoen kilogram. Dit is dus onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9...   Meer


<< NieuwerOuder >>Netwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties