Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

project Houdbare Melk: 

een eerlijke prijs voor duurzame zuivel

Behoud van biodiversiteit en landbouw zou hand in hand kunnen gaan mét een duurzaam en betrouwbaar verdienmodel voor melkveehouders. Een model waarbij de consument zeker weet dat een pak melk uit de supermarkt duurzaam is geproduceerd met een eerlijke prijs voor de boer.

Houdbare melk
Wij zien het verkorten van de keten als een cruciale stap om een succesvolle, duurzame melkstroom te creëren en hiermee een flinke stap te zetten naar een circulaire melkveehouderij in Nederland. Dit betekent dat de retailer actief onderdeel wordt van het initiatief; de retailer betaalt de melkveehouder rechtstreeks, zonder tussenkomst van een zuivelcoöperatie. De melk wordt verwerkt in een van de vele melkfabrieken in Nederland. De voorwaarden waaraan de melkveehouder moet voldoen om duurzame melk te kunnen leveren, worden vastgelegd en geborgd door middel van Blockchain. Daarnaast wordt vastgelegd wat de meerkosten zijn om deze melk te produceren. Dit wordt doorgerekend in de prijs die de boer ontvangt.

Het verkorten van de keten vraagt een omslag in de bedrijfsvoering van de melkveehouder naar natuur-inclusieve landbouw en het aan een andere partij dan de coöperatie leveren van zijn melk. Ook moet de boer onderhandelaar worden om de meerkosten betaald te krijgen van zijn duurzame zuivel. Ook bij de retail vraagt dit een omslag: vanuit een marktmachtpositie naar een onderhandelingspositie met de primaire producent. Dat vraagt veel verandering qua organisatie en opzet. 

Melkveehouders en supermarkten maken onderling afspraken over de levering, duurzaamheidsvoorwaarden,en melkprijs. De melkprijs wordt bepaald naar aanleiding van Cost of Production plus Profit model. Vervolgens onderhandelt de supermarkt met een van de melkverwerkers in Nederland een contract voor de verwerking van de melk. De melkveehouders leveren vervolgens hun rauwe melk aan de fabriek, deze verwerkt deze en levert aan de supermarkt. De supermarkt betaalt de boer rechtstreeks. Het is niet de bedoeling dat boeren zelf de melk gaan verwerken en aan de supermarkt leveren.

Door middel van blockchain zullen de afspraken tussen de melkveehouders en supermarkten vastgelegd worden. Dit zorgt ervoor dat melkveehouders en de supermarkt beter en slimmer met elkaar kunnen samenwerken. Informatie kan veel efficiënter uitgewisseld worden en er is geen derde partij nodig om dit te controleren. Dit verhoogt de betrouwbaarheid, maakt het transparanter voor de consument en maakt de transactie veel efficiënter (goedkoper).

Het Cost of Production plus Profit model garandeert melkveehouders een eerlijke melkprijs. Dit geeft melkveehouders zekerheid en zorgt ervoor dat ze beter kunnen investeren in duurzaamheid, dierenwelzijn en landschap. Dit model wordt succesvol gebruikt door Tesco, Sainsbury, M&S en Waitrose in Engeland.

 


Het project wordt uitgevoerd door Netwerk GRONDig en Living Lab.