Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

26-10-2020, 09:40

Stikstofreductie moet betaalde groene dienst worden

P E R S B E R I C H T maandag 26 oktober 2020 Netwerk GRONDig wil discussie over bronmaatregelen melkveehouderij openbreken: ‘Stikstofreductie moet betaalde groene...   Meer


09-09-2020, 15:28

Hoofdlijn nieuw Mestbeleid: erkenning belang grondgebondenheid!

Gisteren zijn de hoofdlijnen voor een nieuw Mestbeleid bekend gemaakt. Het afgelopen jaar konden allerlei partijen hierover ideeën aandragen bij het ministerie van LNV. Ook Netwerk GRONDig heeft input...   Meer


20-07-2020, 12:50

OPINIE: Degradatie bovengronds mest-aanwenden bij verlengde derogatie

Dat is een onaangename verrassing. Het bericht van de Europese Commissie die twee nieuwe voorwaarden heeft gekoppeld aan derogatie. Eén daarvan is het bovengronds aanwenden van mest. Dat mag niet meer tegelijk...   Meer


01-07-2020, 16:31

Netwerk GRONDig verzoekt Nitraat Comité schriftelijk om heroverweging

Keuze bovengronds aanwenden of derogatie is klap in gezicht Vandaag heeft het Nitraat Comité en de Commissie Milieu een schriftelijk verzoek tot heroverweging ontvangen van Netwerk GRONDig. Aanleiding is de...   Meer


18-06-2020, 17:29

Voerplan vanuit sector als alternatief Voermaatregel minister Schouten

De Voermaatregel (Spoedwet) van minister Schouten is slecht gevallen in de melkveehouderij. Naast gevolgen van haar eiwitmaatregel voor bijvoorbeeld jongvee en droge koeien steekt de bemoeienis van de overheid...   Meer


Ouder >>