Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

09-12-2019, 22:07

Brief naar Brussel over dichtblijven Fosfaatbank

De Fosfaatbank lijkt inmiddels een luchtkasteel, een Fata Morgana. Netwerk GRONDig heeft vanmorgen de EU-Commissie Milieu en de EU-Commissie Mededinging elk een brief gestuurd om onze onvrede over het dicht...   Meer


09-12-2019, 22:06

Update Stikstof: Landbouw Collectief naar Rutte en Schouten

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Als kleine organisatie behartigen wij uitgesproken als enige de belangen van de grondgebonden melkveehouderij in deze collectieve samenstelling. De...   Meer


20-11-2019, 12:38

Maatregelen en eisenpakket van Landbouw Collectief

Op dit moment wordt het rapport van het Landbouw Collectief in Den Haag gepresenteerd. Wij voegen het u als bijlage toe als ook het persbericht waar hoofdlijnen in staan. LEESWIJZER….. Zoals GRONDig u...   Meer


25-10-2019, 20:36

PERSBERICHT van Zuivel NL over stoppen Stikstofoverleg en plannen

Persbericht 25 oktober 2019 Task Force Ammoniak van ketenpartijen in de zuivel...   Meer


17-10-2019, 23:35

ZEMBLA: de import van 800.000 kalveren naar Nederland

TV- uitzending Zembla over de jaarlijkse import vaan 800.000 kalveren: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-gouden-kalf?fbclid=IwAR3TsOoMyRzgq67qm8nyzsAzHjOQ66oPRI7mLwngKyPkHd4cRHbjxl0RNHU   Meer


<< NieuwerOuder >>