Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

03-06-2019, 21:07

GRONDig schrijft Eerste Kamerleden aan

Geacht Eerste Kamerlid, Morgen debatteert en stemt u over een Wetswijziging voor in het Fosfaatrechtenstelsel. Het voorstel van minister Schouten is om tijdelijk het afromingspercentage naar 20% te verhogen....   Meer


29-05-2019, 19:12

Tabel 6 wordt eindelijk aangepast

Tijdens het 'Afromings"debat werden er verschillende moties ingediend. Daar is GRONDig verheugd over: Tabel 6 wordt aangepast zodat er en gelijker ondernemersveld komt: voor hoogproductieve koeien (boven de...   Meer


29-05-2019, 19:08

Tweede Kamer stemt in met Wetswijziging: Afroming tijdelijk naar 20%

Minister Schouten heeft de Kamerleden toch weten te overtuigen van verhogen van het Afromingspercentage naar 20%. Een Kamermeerderheid stemde in de namiddag voor. Schouten wilde niets weten van opkopen of...   Meer


28-05-2019, 16:26

Kamercommissie LNV praat en stemt morgen al over wel of niet verhogen Afromingspercentage

Morgenmiddag vergaderen de Kamerleden van de commissie LNV met minister Schouten over de stand van zaken in he fosfaatdossier. Een agendapunt is het voornemen van Schouten om tijdelijk de afroming te verhogen...   Meer


27-05-2019, 22:34

Netwerk GRONDig stelt: Minister moet teveel aan fosfaatrechten zelf maar opkopen!

Netwerk GRONDig stelt dat ministerie haar eigen gecreëerde probleem moet oplossen: ‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’ Op 1 januari 2018 heeft het ministerie...   Meer


<< NieuwerOuder >>