Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

24-07-2017

"Kringloopwijzer Friesland-Campina is niet duurzaam"

Omroep Friesland: interview met Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk GRONDig:
Veel boeren willen graag af van de sinds dit jaar verplichte 'kringloopwijzer' van zuivelcoöperatie Friesland-Campina. In die wijzer moeten boeren bijhouden wat er precies aan stoffen als fosfaat en nitraat omgaat op hun bedrijf. Alle melkveehouders moesten die kringloopwijzer dit voorjaar verplicht invullen, maar veel boeren kunnen niet goed met het systeem uit de voeten, zegt Foppe Nijboer uit Boelenslaan. Nijboer is voorzitter van Netwerk Grondig, een netwerk van extensieve melkveehouders.

Volgens voorzitter Nijboer is de kringloopwijzer van Friesland-Campina in strijd met de naam helemaal niet duurzaam, maar meer in het voordeel van intensieve bedrijven met een strontoverschot. Netwerk Grondig is daarom begonnen met een handtekeningenactie tegen het verplichte karakter van de kringloopwijzer. Die actie leverde in korte tijd al meer dan 500 handtekeningen op.
Zie:
http://www.omropfryslan.nl/nieuws/735057-kringloopwijzer-friesland-campina-niet-duurzaamTerug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties