Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-08-2017

Donateurs GRONDig winnen Kort geding tegen Reductieplan

Vanmorgen werd de uitspraak van de Voorzieningenrechter in Den Haag bekend: voor grondgebonden en biologische melkveehouders die voor de peildatum onomkeerbare investeringen hebben gedaan, is het Fosfaatreductieplan buiten werking! Heffingen worden terugbetaald en koeien hoeven niet meer geruimd.

Melkveehouders die niet hebben deelgenomen aan het Kort geding en menen dat zij in een soortgelijke situatie zitten, kunnen een 'Lichte Toets' aanvragen bij het ministerie van EZ. De rechter heeft dit in zijn uitspraak gesteld. Daabij staat dat EZ binnen 14 dagen nadat het verzoek van een melkveehouder is binnengekomen, EZ de buiten werking stelling moet regelen. Als aan de Lichte Toets wordt voldaan (aantonen van investeringen voor peildatum).Terug naar overzicht