Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-08-2017

Donateurs GRONDig winnen Kort geding tegen Reductieplan

Vanmorgen werd de uitspraak van de Voorzieningenrechter in Den Haag bekend: voor grondgebonden en biologische melkveehouders die voor de peildatum onomkeerbare investeringen hebben gedaan, is het Fosfaatreductieplan buiten werking! Heffingen worden terugbetaald en koeien hoeven niet meer geruimd.

Melkveehouders die niet hebben deelgenomen aan het Kort geding en menen dat zij in een soortgelijke situatie zitten, kunnen een 'Lichte Toets' aanvragen bij het ministerie van EZ. De rechter heeft dit in zijn uitspraak gesteld. Daabij staat dat EZ binnen 14 dagen nadat het verzoek van een melkveehouder is binnengekomen, EZ de buiten werking stelling moet regelen. Als aan de Lichte Toets wordt voldaan (aantonen van investeringen voor peildatum).Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties