Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-09-2017

Grondig in gesprek met NZO over Kringloopwijzer

Op maandag 11 september gaat GRONDig in gesprek met de NZO in Amersfoort. Directe aanleiding is het weigeren door Friesland Campina van het ophalen en uitbetalen van melk bij een melkveehouder die weigerde de KLW in te vullen.

De Kringloopwijzer (KLW) kan een managementinstrument zijn om de mineralenstromen op een melkveebedrijf inzichtelijk te maken. De KLW heeft zijn beperkingen en het is een instrument dat nog steeds in ontwikkeling is. De KLW werkt aan de hand van aannames over hoe N en P zich gedragen in dier en bodem. Veel ruimte dus voor interpretatie. Open eindjes ook.

De NZO heeft sinds 1 januari 2017 de KLW ook verplichte gesteld voor grondgebonden bedrijven, eerder alleen voor bedrijven met mestoverschot.

Daar wringt de schoen: wij willen GEEN verplichting van de KLW voor grondgebonden bedrijven. Als zij de KLW gebruiken als managementtool is dat prima, maar het voegt niets toe om het te verplichten. Er zijn nog teveel open eindjes waardoor de KLW onvoldoende is toegerust om bedrijfsprocessen, zeker op grondgebonden, deugdelijk weer te geven.

Duurzaamheid
NZO vindt de KLW belangrijk om duurzaamheid te borgen. Maar wat is duurzaamheid? Grondgebonden bedrijven zijn duurzaam en natuurlijk kan dit nog beter, maar de vraag is of de KLW het instrument moet zijn om dat te borgen. Dan moeten ook andere belangrijke aspecten worden meegenomen: cradle to cradle.Terug naar overzicht