Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

05-09-2017

Veel donateurs door 'Lichte Toets'

Tientallen donateurs van Netwerk GRONDig hebben in augustus bij het ministerie de 'Lichte Toets' aangevraagd. Zij ervaren onevenredig nadeel van het Fosfaatreductieplan. Zij zijn grondgebonden gegroeid en hebben onomkeerbare investeringen gedaan voor 2 juli 2015. Ook donateurs met een geldig SKAL licentie doen aanspraak op de 'Lichte Toets.'
Inmiddels hebben de tientallen donateurs een brief ontvangen dat het reductieplan voor hen buiten werking is getreden. Heffingen worden terugbetaald en niet meer opgelegd.

De melkveehouder realiseren zich dat er een risico is mocht de Staat het Hoger Beroep winnen dat op 18 september dient. Dee uitspraak worddt eind otober verwacht.
Ook de melkveehouders zijn in Hoger Beroep gegaan, zij stellen dat het reductieplan onrechtmatig is doordat het aan de Landbouwwet van 1957 is gekoppeld. Dat is onjuist menen zij. Dus ook voor de Staat is er een risico.Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties