Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

05-09-2017

Veel donateurs door 'Lichte Toets'

Tientallen donateurs van Netwerk GRONDig hebben in augustus bij het ministerie de 'Lichte Toets' aangevraagd. Zij ervaren onevenredig nadeel van het Fosfaatreductieplan. Zij zijn grondgebonden gegroeid en hebben onomkeerbare investeringen gedaan voor 2 juli 2015. Ook donateurs met een geldig SKAL licentie doen aanspraak op de 'Lichte Toets.'
Inmiddels hebben de tientallen donateurs een brief ontvangen dat het reductieplan voor hen buiten werking is getreden. Heffingen worden terugbetaald en niet meer opgelegd.

De melkveehouder realiseren zich dat er een risico is mocht de Staat het Hoger Beroep winnen dat op 18 september dient. Dee uitspraak worddt eind otober verwacht.
Ook de melkveehouders zijn in Hoger Beroep gegaan, zij stellen dat het reductieplan onrechtmatig is doordat het aan de Landbouwwet van 1957 is gekoppeld. Dat is onjuist menen zij. Dus ook voor de Staat is er een risico.Terug naar overzicht