Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-09-2017

Hoger Beroep over fosfaatreductieplan dient in Den Haag

Vandaag maandag 18 september dient bij de Rechtbank Den Haag het Hoger Beroep van de Staat tegen de 52 melkveehouders die in mei al werden vrijgesteld van het reductieplan. Melkveehouder Frans Zanderink, donateur van GRONDig, wordt gefaciliteerd door ons netwerk en bijgestaan door advocaat Peter Goumans. Ook de melkveehouders zijn in Hoger Beroep gegaan: zij vinden dat het reductieplan onrechtmatig is en niet past bij de Landbouwwet uit 1957. In de uitspraak na het Kortgeding was de rechter het niet met hen eens, wellicht nu wel.

De zitting duurt maandag de hele dag, waarbij vijf groepen melkveehouders met hun advocaten om de beurt de rechter te woord kunnen staan. De Staat bijt om half 10 de spits af met het verweer. Zanderink (namens de donateurs van GRONDig) is om half 12 aan de beurt.

Naar verwachting doet de rechter eind oktober/begin november uitspraak over het Hoger beroep dat vandaag dient.

Spannend
Het blijft spannend. Natuurlijk heeft de rechter tot 2 keer toe grondgebonden melkveehouders die onomkeerbare investeringen hebben gedaan, vrijgesteld van het reductieplan. Maar het Hoger Beroep is een klein risico. Duimen met elkaar!Terug naar overzicht