Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

25-09-2017

Comité GRAS opgericht: Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen

Brede vertegenwoordiging in Comité GRAS:
”Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen in balans met kringloop en samenhang leefomgeving”

Melkveehouders, zuivelbedrijfsleven, provincies, maatschappelijke –en consumentenorganisaties, banken en rijksoverheid zijn uitgenodigd het begrip grondgebondenheid te bestendigen. Het nieuw ingestelde Comité GRAS gaat de reacties bundelen en presenteren aan de Tweede Kamer en het ministerie.

Netwerk GRONDig heeft het initiatief genomen voor het instellen van comité GRAS. Doel is dat het comité op korte termijn naar buiten treedt met wat werkelijke grondgebondenheid inhoud. Het netwerk wil daarmee voorkomen dat de term en de inhoud van grondgebondenheid wordt uitgehold. “Grondgebondenheid mag geen kapstok worden waar allerlei constructies aan worden gehangen, die niet echt iets van doen hebben met de balans tussen staarten en grond op bedrijfsniveau”, aldus Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, en:” Een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond; de kringloop op bedrijfsniveau en de samenhang met de omgeving horen centraal te staan bij grondgebondenheid.”
Duurzaamheid
Netwerk GRONDig heeft een aantal stellingen beschreven omtrent de aard van grondgebondenheid. De brede vertegenwoordiging in GRAS gaat daarop reageren en suggesties aandragen om het begrip helder te formuleren en daarmee te bestendigen. De toekomstvisie van de melkveehouderij moet gericht zijn op echte duurzaamheid, zowel ecologisch als economisch. Misvattingen over het begrip grondgebondenheid mag daarbij geen stoorzender zijn.

Deelnemende personen en organisaties zullen de duiding van GRONDGEBONDENHEID ondertekenen, zodat brede consensus voor de definitie helder en eenduidig is.Terug naar overzicht