Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten

Feed

27-07-2017, 22:30

Gommer en Veenstra overhandigen handtekeningen aan Keurentjes

Bron: Melkvee.com Henk Gommer uit Zevenhuizen en Jan Veenstra uit Doezum bieden bestuursvoorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina komende maandag de handtekeningen aan, die Netwerk Grondig de afgelopen...   Meer


26-07-2017, 22:43

Melkveehouderij heeft tweestromenbeleid nodig

Verschillende melkveehouders kennen verschillende bedrijfssituaties. In deze zomerserie vertellen een aantal van hen hoe zij kijken naar de uitwerking van de huidige wet- en regelgeving, en hoe ze daar de...   Meer


24-07-2017, 21:11

"Kringloopwijzer Friesland-Campina is niet duurzaam"

Omroep Friesland: interview met Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk GRONDig: Veel boeren willen graag af van de sinds dit jaar verplichte 'kringloopwijzer' van zuivelcoöperatie Friesland-Campina. In die wijzer...   Meer


13-07-2017, 08:15

Knelgevallenregeling ontoereikend voor grondgebonden bedrijven met latente ruimte

Staatssecretaris Van Dam heeft het kortingspercentage vastgesteld op 8,3% en de uitkomst van de knelgevallencommissie bekend gemaakt. De uitkomst hiervan is zeer teleurstellend en bied alleen in zeer...   Meer


12-07-2017, 00:48

Netwerk GRONDig start handtekeningenactie voor Henk Gommer

Vandaag heeft Netwerk GRONDig het startschot gegeven voor een handtekeningenactie. Via de website van de belangenorganisatie kunnen collega’s en anderen hun handtekening achterlaten. Daarmee betuigen zij hun...   Meer


10-07-2017, 17:07

Advies Knelgevallen commissie ligt al 10 dagen bij Van Dam

Zojuist heeft Netwerk GRONDig weer contact gehad met de Adviescommissie Knelgevallen die in mei door de staatssecretaris in het leven is geroepen. Voor 1 juli zou de commissie met een advies komen. De...   Meer


03-07-2017, 10:09

Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie

In Nederland maken we sinds 2006 gebruik van derogatie. Met de huidige omvang van de veehouderij is het belang van derogatie groot. Tot nu toe wordt derogatie aan een bedrijf toegekend als er sprake is...   Meer


23-05-2017, 14:04

Netwerk GRONDig naar Adviescommissie Knelgevallen Fosfaatwet

Op woensdag 24 mei vindt in Amerfoort een rondetafelgesprek plaats van sectorpartijen en de leden van de onlangs ingestelde Adviescommissie Knelgevallen Fosfaatwet. Vandaag heeft Netwerk GRONDig haar...   Meer


08-05-2017, 19:41

Netwerk GRONDig biedt Handvest aan informateur Schippers en Kamerleden op dinsdag 9 mei in Den Haag

Op dinsdag 9 mei biedt Netwerk GRONDig samen met maatschappelijke organisaties een Handvest aan landbouwwoordvoerders van de verschillende fracties. Om 18.15 uur staan de Kamerleden in de hal van het...   Meer


08-05-2017, 19:38

Donateurs ontvangen VOORBEELD-brief om aanspraak te maken op UITSPRAAK

Donateurs van Netwerk GRONDig ontvangen zo spoedig mogelijk een voorbeeldbrief om daarmee staatssecretaris Van Dam te verzoeken de uitspraak ook op hun bedrijf toe te passen aangezien zij in vergelijkbare...   Meer


<< NieuwerOuder >>