Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

21-08-2018

Rechter vindt dat zwaar getroffen bedrijven door fosfaatreductieplan moeten gecompenseerd

Vanmorgen heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak over de bezwaren tegen de heffingen die verschillende melkveehouders eerder indienden bij de RVO/ministerie. Het betreft de heffingen tijdens het Fosfaatreductieplan in 2017.
De uitspraak van de rechter is dat het Fosfaatreductieplan in algemene zin acceptabel was. Er komt wat betreft de rechter daarmee geen algemene verplichting voor compensatie door het ministerie voor de getroffen melkveehouders.
Maar de rechter stelt ook: ‘Compensatie komt alleen in beeld als een veehouder in bijzondere mate wordt getroffen in vergelijking tot de gemiddelde melkveehouder die door de Regeling wordt getroffen. De impact van het Fosfaatreductieplan kan namelijk voor een individuele uitbreidende melkveehouder zo verstrekkend zijn, dat de minister daaraan niet zonder enige vorm van compensatie of ontheffing van de betalingsverplichting, voorbij kan gaan.’
De complete uitspraak is te lezen op de website van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, zie:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Fosfaatreductieplan-in-algemene-zin-acceptabel.aspx

Diverse melkveehouders die (nog) in procedure zijn tegen de heffingen van het reductieplan, hebben van hun advocaat inmiddels bericht gekregen van een ‘zware toets’. Hiermee wordt al of niet inzichtelijk of de melkveehouder in bijzondere mate is getroffen. Voor deze groep is de kans op compensatie reëel na de uitspraak van vandaag.Terug naar overzicht