Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

26-09-2018, 08:14

College van Beroep voor het bedrijfsleven houdt zitting over Fosfaatrechtenstelsel

Vandaag houdt het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) een zitting in Den Haag om zich uitvoerig te laten informeren over het Fosfaatrechtenstelsel. Door meerdere zaken tegelijk te behandelen,...   Meer


20-09-2018, 08:12

Rechten fosfaatbank voor grondgebonden melkveehouders

Deze week heeft Minister de ontwerpregeling gepubliceerd waarin wordt vastgelegd hoe het uitgeven van fosfaatrechten uit de fosfaatbank in zijn werk gaat. Deze fosfaatrechten worden ingezet voor het stimuleren...   Meer


30-08-2018, 11:49

GRONDig vraagt minister Schouten om coulancetermijn verantwoorden fosfaatjaarplafond

‘Verantwoorden fosfaatjaarplafond in december voor veel melkveehouders onmogelijk’ Duizenden nog niet behandelde dossiers liggen nog bij RVO. Dossiers? Bezwaren tegen de fosfaatrechtenbeschikking; aanmelding...   Meer


21-08-2018, 11:50

Rechter vindt dat zwaar getroffen bedrijven door fosfaatreductieplan moeten gecompenseerd

Vanmorgen heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak over de bezwaren tegen de heffingen die verschillende melkveehouders eerder indienden bij de...   Meer


15-08-2018, 08:30

Wat veroorzaakt toch die lekkere geur na een zomerse bui?

Als het geregend heeft, komt de bodem weer tot leven. En al die microben dampen geuren uit die mensen prettig vinden. Het is een geur uit duizenden die bijna iedereen met graagte opsnuift. De dampen die uit de...   Meer


13-07-2018, 22:36

Fosfaatbank: prangende vragen…én antwoorden!

Nog steeds is het wachten op de (concept) Regeling en het overleg daarvan op het ministerie over de Fosfaatbank. Het is erg frustrerend dat dit zo lang duurt. De afgelopen weken zijn er door verschillende...   Meer


26-06-2018, 15:44

Motie Vrijstelling Bovengronds aanwenden AANGENOMEN

Netwerk GRONDig bedankt alle Kamerleden die zojuist VOOR de motie van Tjeerd de Groot en Frank Futselaar hebben gestemd! Dankzij de Kamermeerderheid gaat de Vrijstelling de komende vijf jaar onveranderd door!   Meer


25-06-2018, 23:42

Dinsdagmiddag 15 uur is stemming over Vrijstelling Bovengronds

Over een uur of 15 weten wij meer: is de motie aangenomen die een verlenging van de Vrijstelling Bovengronds aanwenden verzoekt? DUIMEN!   Meer


19-06-2018, 09:50

Dagblad TROUW heeft prachtig artikel over nieuwe landbouworganisaties

Op RADIO 1 is vanmorgen een thema over de landbouw. Boeren in the picture. Dagblad TROUW tekende een mooie reportage op waarin Foppe Nijboer en Diana Saaman van Netwerk GRONDig ook aan het woord zijn. Om het...   Meer


18-06-2018, 17:04

Op dinsdag 19 juni wordt motie Vrijstelling Bovengronds aanwenden ingediend!

Om 17.20 uur precies wordt op dinsdag 19 juni 2018 de motie ingediend door de Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Frank Futselaar (SP). Daarin wordt voorgesteld de vijfjarige vrijstelling met vijf jaar te...   Meer


<< NieuwerOuder >>