Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

28-05-2019

Kamercommissie LNV praat en stemt morgen al over wel of niet verhogen Afromingspercentage

Morgenmiddag vergaderen de Kamerleden van de commissie LNV met minister Schouten over de stand van zaken in he fosfaatdossier. Een agendapunt is het voornemen van Schouten om tijdelijk de afroming te verhogen omdat er veel te veel rechten zijn uitgegeven. De moeten terug.
Zie voor de vergadering die morgen live te volgen is: kopieer de link: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen?qry=%2A&fromdate=29%2F05%2F2019&todate=29%2F05%2F2019&srt=date%3Aasc%3Adate&fld_tk_categorie=Vergaderingen&fld_tk_subcategorie=Commissievergaderingen&dpp=1000&clusterName=Vergaderingen&fld_prl_voortouwcommissie=vaste+commissie+voor+Landbouw%2C+Natuur+en+VoedselkwaliteitTerug naar overzicht