Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-05-2019

Tweede Kamer stemt in met Wetswijziging: Afroming tijdelijk naar 20%

Minister Schouten heeft de Kamerleden toch weten te overtuigen van verhogen van het Afromingspercentage naar 20%. Een Kamermeerderheid stemde in de namiddag voor. Schouten wilde niets weten van opkopen of generiek korten. Met het verhogen van de afroming hoopt zij 450.000 kg fosfaat de komende maanden te kunnen wegstrepen. pas als die binnen zijn, gaat het percentage weer naar 10%.
Onduidelijk is of de minister iets gaat doen aan de rechten van vleesveehouders (300.000) die aan melkveehouders kunnen worden verkocht. Dat zou opnieuw problemen voor het plafond betekenen.Terug naar overzicht