Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

27-05-2019, 22:34

Netwerk GRONDig stelt: Minister moet teveel aan fosfaatrechten zelf maar opkopen!

Netwerk GRONDig stelt dat ministerie haar eigen gecreëerde probleem moet oplossen: ‘Minister Schouten moet het teveel aan uitgegeven Fosfaatrechten zelf maar opkopen’ Op 1 januari 2018 heeft het ministerie...   Meer


27-05-2019, 15:32

Raad van State raadt verhoging afroming fosfaatrechten eigenlijk af

De raad van State heeft in haar advies de minister laten weten dat het tijdelijk verhogen van het afromingspercentage betekent dat de financiële lasten volledig terecht komen bij melkveehouders die...   Meer


24-05-2019, 17:56

Minister Schouten verhoogt afromingspercentage bij verkoop/lease van fosfaatrechten naar 20%

Zojuist liet het ministerie plotseling weten via een Kamerbrief en een telefoontje aan GRONDig en andere sectorpartijen, dat: Afromingspercentage bij verkoop of lease van rechten wordt verhoogd naar 20% Een...   Meer


29-04-2019, 12:00

Dag van de Grondgebonden melkveehouderij

Op vrijdag 26 april was de Dag van de Grondgebonden melkveehouderij op het bedrijf van Cock Verweij in Weesp. De aanwezige melkveehouders, bestuurders, vertegenwoordigers van NGO's en adviseurs vinden...   Meer


22-03-2019, 14:16

Bioloog Jeroen Onrust pleit voor bovengronds aanwenden van mest

Bioloog Jeroen Onrust telde nachtenlang de wormen die zich in verschillende Friese weilanden aan het oppervlak waagden. In grasland waar vloeibare mest was geïnjecteerd telde hij er veel minder. Die vorm van...   Meer


<< NieuwerOuder >>