Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-05-2018

Kamerbrief van minister Schouten met update Fosfaatstelsel

Minister Schouteen in haar brief aan de Kamer:
'Het CBS voorspelt voor 2018 een fosfaatproductie door de melkveehouderij van 83,3 miljoen kilogram. Dit is dus onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. Dat is positief. Omdat het nog vroeg in het jaar is, zijn echter nog veel factoren onzeker, waardoor de fosfaatproductie in de loop van het jaar zowel hoger als lager kan uitvallen. Hoewel de vooruitzichten op dit moment goed zijn, blijft voorzichtigheid dus op zijn plaats.
De omvang van de toegekende fosfaatrechten is inmiddels 85,4 miljoen kilogram. Ik verwacht dat hier nog een beperkte stijging in zal optreden, omdat de beoordeling van de knelgevallen op dit moment nog gaande is. Ook kunnen bezwaar- en beroepsprocedures tegen de toekenningsbesluiten tot de toekenning van extra rechten leiden. Hoewel de geprognosticeerde fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2018 zich onder het plafond bevindt, overschrijdt de hoeveelheid toegekende rechten de omvang van het sectorale productieplafond. De Europese Commissie stelt dat het aantal toegekende rechten onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram moet worden gebracht.'
Lees verder in de bijlage

 Kamerbrief mei 2018 Impact fosfaatrechtenstelsel op bedrijfsniveau.pdf


Terug naar overzicht