Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  



 



Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-05-2018

Reactie minister Schouten op definitie Grondgebondenheid

Een magere en afhoudende reactie van minister Schouten op de definitie Grondgebondenheid van Netwerk GRONDig. Teleurstellend dat zij zo afwijzende staat tegen over 'kringloopcontracten'. Zelf komt de bewindsvrouw medio zomer met een eigen Toekomstvisie.
Staarten en hectares tellen is de basis van onze definitie. Die is klip en klaar en nauwelijks fraudegevoelig. Bovendien is dit het uitgangspunt voor samenhang met de leefomgeving en daadwerkelijke kringloop oftewel circulaire landbouw.
Minister Schouten wordt niet warm van onze definitie, nu wordt het zeker spannend waar zij dan zelf mee komt!
In de bijlage de Kamerbiref over onze definitie

 kamerbrief-over-petitie-netwerk-grondig-en-comite-gras (3).pdf


Terug naar overzicht