Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-05-2018

Eurocommissie Milieu en Nitraat Comité vinden Vrijstelling biologische melkveehouders in Fosfaatwet gerechtvaardigd

De Commissie Milieu in Brussel is helder en open in haar standpunt. Als het aan de commissaris ligt, is een uitzondering in de fosfaatwet gerechtvaardigd voor de biologische melkveehouders. Het ministerie is nu aan zet, omdat het nationale wetgeving betreft. Om de mening van Brussel kan de minister niet heen, zeker omdat deze commissie Milieu ook over derogatie gaat en zich dus weldegelijk bewust is van de situatie in Nederland.
Een Vrijstelling verlenen aan de biologische melkveehouders kan volgens artikel 38, lid 1 van de Meststoffenwet waaronder het fosfaatrechtenstelsel valt. De biologische melkveehouders zijn als groep goed af te bakenen door de SKAL certificering.

Acties
De SOS-groep verwacht op korte termijn een (re)actie van minister Schouten om een Vrijstelling te bespreken. Blijft een reactie uit dan volgt er een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter.
www.sosbioboeren.nlTerug naar overzicht