Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

01-06-2018

Proefproces fosfaatrecht en pacht na de zomer bij Rechtbank Arnhem

Van wie zijn de fosfaatrechten, alleen van de pachter of ook van de verpachter? Dat is de hamvraag bij een proefproces waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

Van wie zijn die rechten eigenlijk als het gaat om pachtbedrijven? De regelgever (overheid) heeft het zelf niet aangedurfd om hier duidelijk over te zijn. Volgens pachtersbond BLHB leidt dit in de praktijk nu al tot problemen. Pachters die ‘hun’ rechten verkopen zonder toestemming van de verpachter, krijgen de waarschuwing dat ze in gebreke gesteld worden.

Dus is de rechter aan de beurt. Na lang gesteggel zijn pachters en verpachters het eens geworden over een proefproces. Een veehouder op een volledig pachtbedrijf, inclusief gebouwen, ergens uit Nederland, staat daarin centraal.
Bron: De Boerderij

Lees verder: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/5/Pachter-mag-zich-nog-niet-rijk-rekenen-289190E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2018-05-31|Pachter_mag_zich_nog_niet_rijk_rekenenTerug naar overzicht