Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  



 



Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

06-06-2018

Discussie over Grondgebondenheid start in Friesland

Voorzitter Foppe Nijboer van Netwerk GRONDig breekt de lans in 'zijn' provincie Friesland. Daar begint de discussie over grondgebondenheid. Nijboer zal het basisprincipe van 'staarten en hectares tellen' uitdragen. maar natuurlijk is het meer dan dat. Grondgebonden bedrijven werken circulair, het zijn de kringloopbedrijven bij uitstek met aandacht voor weidegang, weidevogels, eigen mest plaatsing en ruwvoervoorziening. Lees in de bijlage het Statement van Netwerk GRONDig.

 Statement Grondgebonden melkveehouderij van Netwerk GRONDig -juni 2018.pdf


Terug naar overzicht