Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-06-2018

Groei van Netwerk GRONDig zet door!

De tiende organisatie is vorige week partner geworden van GRONDig.
De FPG (Federatie Particulier Grondbezit) ziet in GRONDig een goede partner om de belangen van de Grondgebonden melkveehouderij met elkaar uit te dragen. Een week ervoor sloot ook de BD-vereniging zich aan.
De diversiteit binnen GRONDig is bijzonder en waardevol. Inmiddels zijn zo'n 800 melkveehouders donateur bij GRONDig.
Al met al zijn we een organisatie die er is, die er staat en: die er voor gaat!
Zie onder de link PARTNERS welke organisaties bij het netwerk zijn aangesloten.Terug naar overzicht