Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-04-2019

Dag van de Grondgebonden melkveehouderij

Op vrijdag 26 april was de Dag van de Grondgebonden melkveehouderij op het bedrijf van Cock Verweij in Weesp. De aanwezige melkveehouders, bestuurders, vertegenwoordigers van NGO's en adviseurs vinden grondgebondenheid van belang. Vraag die centraal kwam te staan: is er 1 stip op de horizon? Moeten we toewerken naar grondgebondenheid voor heel de melkveesector? Risico is dat het begrip wordt afgezwakt zodat iedereen eraan kan voldoen, die vrees bestaat nu al door de visie op kringlooplandbouw. De uitkomst daarvan laat zich raden: iedereen werkt in feite in een kringloop. Hoe ver reikt die kringloop en moet 'ie sluitend zijn op bedrijfsniveau, in de regio of wereldwijd?
Realistisch zou zijn om minimaal 2 stippen op de horizon te zetten: om recht te doen aan de verschillende bedrijfstypes: intensief en extensief. Een mal ontwerpen voor de gehele sector lijkt een onmogelijke missie.Terug naar overzicht