Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-05-2018

Eurocommissie Milieu en Nitraat Comité vinden Vrijstelling biologische melkveehouders in Fosfaatwet gerechtvaardigd

De Commissie Milieu in Brussel is helder en open in haar standpunt. Als het aan de commissaris ligt, is een uitzondering in de fosfaatwet gerechtvaardigd voor de biologische melkveehouders. Het ministerie is nu aan zet, omdat het nationale wetgeving betreft. Om de mening van Brussel kan de minister niet heen, zeker omdat deze commissie Milieu ook over derogatie gaat en zich dus weldegelijk bewust is van de situatie in Nederland.
Een Vrijstelling verlenen aan de biologische melkveehouders kan volgens artikel 38, lid 1 van de Meststoffenwet waaronder het fosfaatrechtenstelsel valt. De biologische melkveehouders zijn als groep goed af te bakenen door de SKAL certificering.

Acties
De SOS-groep verwacht op korte termijn een (re)actie van minister Schouten om een Vrijstelling te bespreken. Blijft een reactie uit dan volgt er een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter.
www.sosbioboeren.nlTerug naar overzicht