Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

28-05-2018

Gesprekken tussen melkveehouders en burgers krijgt vervolg!

De afgelopen periode hebben meer dan 150 boeren gesproken met 100 burgers en dit krijgt een vervolg. Heet is goed om met elkaar in gesprek te zijn!
Met de kennis uit die gesprekken, kunnen boeren en consumenten elkaar helpen om eerlijk en gezond eten op ons bord te krijgen. De reacties zijn enorm verrassend en positief en daarom gaan we de komende periode een stap verder!

Erfsessies
Milieudefensie wil boer en consument dichter bij elkaar brengen; laten zien hoe ons eten wordt gemaakt, zodat boeren en burgers meer naast elkaar komen te staan in plaats van tegenover elkaar. Van Erf tot Erf was de eerste stap, nu gaan we verder met het samen bouwen aan verandering. Dit doen we de komende periode in vijf Erfsessies: boeren en burgers die elkaar ontmoeten op het erf en samen praten over hoe een eerlijk voedselsysteem eruit ziet. We beginnen met een diner en eindigen met een Erfpact. Dit Erfpact vat samen waar boeren en burgers met elkaar aan gaan werken om eerlijk en gezond eten op ons bord te krijgen.

Ik bouw graag mee
We nodigen je graag uit om tijdens één van de Erfsessies samen verder te praten over de toekomst van ons voedselsysteem. Data en locaties vind je via de volgende link, waar je je ook direct kan aanmelden: https://erfsessies.wetickets.shop/Terug naar overzicht