Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

01-06-2018

Proefproces fosfaatrecht en pacht na de zomer bij Rechtbank Arnhem

Van wie zijn de fosfaatrechten, alleen van de pachter of ook van de verpachter? Dat is de hamvraag bij een proefproces waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

Van wie zijn die rechten eigenlijk als het gaat om pachtbedrijven? De regelgever (overheid) heeft het zelf niet aangedurfd om hier duidelijk over te zijn. Volgens pachtersbond BLHB leidt dit in de praktijk nu al tot problemen. Pachters die ‘hun’ rechten verkopen zonder toestemming van de verpachter, krijgen de waarschuwing dat ze in gebreke gesteld worden.

Dus is de rechter aan de beurt. Na lang gesteggel zijn pachters en verpachters het eens geworden over een proefproces. Een veehouder op een volledig pachtbedrijf, inclusief gebouwen, ergens uit Nederland, staat daarin centraal.
Bron: De Boerderij

Lees verder: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/5/Pachter-mag-zich-nog-niet-rijk-rekenen-289190E/?cmpid=NLC|boerderij_vandaag|2018-05-31|Pachter_mag_zich_nog_niet_rijk_rekenenTerug naar overzicht