Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-06-2018

Groei van Netwerk GRONDig zet door!

De tiende organisatie is vorige week partner geworden van GRONDig.
De FPG (Federatie Particulier Grondbezit) ziet in GRONDig een goede partner om de belangen van de Grondgebonden melkveehouderij met elkaar uit te dragen. Een week ervoor sloot ook de BD-vereniging zich aan.
De diversiteit binnen GRONDig is bijzonder en waardevol. Inmiddels zijn zo'n 800 melkveehouders donateur bij GRONDig.
Al met al zijn we een organisatie die er is, die er staat en: die er voor gaat!
Zie onder de link PARTNERS welke organisaties bij het netwerk zijn aangesloten.Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties