Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-06-2018

Groei van Netwerk GRONDig zet door!

De tiende organisatie is vorige week partner geworden van GRONDig.
De FPG (Federatie Particulier Grondbezit) ziet in GRONDig een goede partner om de belangen van de Grondgebonden melkveehouderij met elkaar uit te dragen. Een week ervoor sloot ook de BD-vereniging zich aan.
De diversiteit binnen GRONDig is bijzonder en waardevol. Inmiddels zijn zo'n 800 melkveehouders donateur bij GRONDig.
Al met al zijn we een organisatie die er is, die er staat en: die er voor gaat!
Zie onder de link PARTNERS welke organisaties bij het netwerk zijn aangesloten.Terug naar overzicht