Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

04-05-2018, 22:14

S.O.S voor biologische melkveehouders

Een groep biologische melkveehouders onder de naam SOS (Save Organic Sector) heeft een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van LNV voor een Vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel. De biologische...   Meer


16-04-2018, 17:53

Reactie van Netwerk GRONDig op rapport LTO/NZO Commissie: ‘Grondgebondenheid is meer dan alleen eiwitproductie’

Het staat natuurlijk een ieder vrij om een visie te geven over een mogelijke ontwikkelingsrichting. De LTO en de NZO hebben dat via een door hen ingestelde commissie gedaan. Netwerk GRONDig heeft het rapport...   Meer


19-03-2018, 22:29

Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebondenheid in Den Haag

Wehl, maandag 19 maart 2018 Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebonden Melkveehouderij in Den Haag ‘Breed draagvlak voor robuuste definitie Grondgebondenheid. Grond is leidend als balans tussen...   Meer


07-03-2018, 17:25

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar...   Meer


13-02-2018, 15:08

Sectorpartijen stellen gezamenlijk: Blokkade buitenproportioneel

Netwerk GRONdig, LTO Nederland, NMV en NAJK hebben afgelopen dagen bij leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke...   Meer


09-02-2018, 18:09

SGP wil zo snel mogelijk debat over bedrijfsblokkades

OPROEP: als veehouders vinden dat ze onterecht geblokkeerd zijn, hoort de SGP dat graag. Stuur dan een e-mail met een concrete toelichting naar Hans Maljaars: h.maljaars@tweedekamer.nl Minister Schouten heeft...   Meer


09-02-2018, 13:31

Donateurs melden onterechte blokkade van bedrijf

GRONDig heeft verschillende telefoontjes gehad van donateurs die zijn geblokkeerd, en waarbij de melkveehouder aangeeft de blokkade niet proportioneel te vinden. Het gaat dan om een dood kalf wat niet in I&R...   Meer


08-02-2018, 15:26

Resoluut optreden van minister Schouten

Resoluut treedt minister Schouten op bij aangetroffen onregelmatigheden in het I&R systeem die een serieuze omvang heeft: 2100 bedrijven worden geblokkeerd. Betreffende veehouders hebben hierover vandaag een...   Meer


31-01-2018, 13:28

Boer Jacob van Emst rastert weiland af tegen vossen

De bedreiging van weidevogels neemt toe door een groeiend aantal roofdieren. Dit komt door zachte winters, waardoor de overlevingskans van roofdieren toeneemt. Maar ook de inrichting van het landschap speelt...   Meer


23-01-2018, 21:39

Alle rechten uit FOSFAATBANK naar grondgebonden melkveehouders, oud en jong!

Vanmorgen tijdens het sectoroverleg over Fosfaat werd goed duidelijk: alle rechten die uit de fosfaatbank worden uitgegeven gaan naar grondgebonden melkveehouders! De rechten worden als 'ontheffingen' verleend...   Meer


<< NieuwerOuder >>Netwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties