Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

14-12-2018

Minister zegt risicovolle Coulancetermijn toe in Kamerdebat

Verschillende Kamerleden, waaronder Frank Futselaar van de SP, vroeg tijdens het debat gisterenavond expliciet voor een soepele opstelling van de overheid om fosfaatjaarplafond niet strak te handhaven. Veel bezwaarschriften over de fosfaatbeschikking zijn bij lange na nog niet afgewikkeld. Veel melkveehouders weten nog steeds niet op hoeveel fosfaat zij nu recht hebben. Minister Schouten zegde toe bereid te zijn met NVWA te praten om niet strak te handhaven op deze bedrijven wanneerr zij nog in afwachting zijn van afwikkeling bezwaarprocedure. Er zit wel een grote MAAR in haar toezegging. Wanneer een melkveehouder NIET in het gelik wordt gesteld en dus geen extra rechten krijgt toebedeeld, is hij met terugwerkende kracht in overtreding. Het fosfaatjaarplafond moet kloppen. Dat is dus de adder onder het gras: alleen melkveehouders die zeker weten dat zij in het gelijk worden gesteld en alsnog rechten krijgen, hoeven nu geen rechten te kopen of te leasen. Maar wie weet nu of hij gelijk gaat krijgen? Al met al geen goede oplossing.Terug naar overzicht