Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

14-12-2018

Fosfaatbank blijft voor (jonge) grondgebonden melkveehouders

De minister heeft andermaal klip en klaar tijdens debat gezegd dat rechten uit de Fosfaatbank voor (jonge)grondgebonden melkveehouders zijn. Dat staat in de wet, dat staat in de beschikking uit Brussel va december 2017. Alleen een wetswijziging zou andere categorieën kunnen toevoegen, dat s een langdurig traject. Bovendien is de vraag of Brussel daar mee akkoord zou gaan: Brussel vindt juist grondgebondenheid stimuleren belangrijk. Dus minister pakt de wens van onder meer CDA een VVD niet op. Geurts van het CDA wilde rechten uit de bank inzetten om Knelgevallen (bijvoorbeeld Innovatief in de Knel) tegemoet te komen,
Ook het idee van de PVDA om het afromingspercentage te verhogen tot 25% en dan die rechten aan knelgevallen uit de biologische sector wordt ook niet door Schouten gedeeld.Terug naar overzicht