Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-12-2018

‘Productie onder plafond is leidend voor opening Fosfaatbank, langer uitstel niet fair’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor:
Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In de Toelichting bij de Regeling van de fosfaatbank staat expliciet dat de fosfaatproductie leidend is. Productie onder het plafond betekent openstelling van de bank. Dat is volgens recente prognose van het CBS het geval: productie in 2018 zal uitkomen op 82,4 miljoen kg fosfaat. Dat is 2,5 miljoen kg onder het sectorplafond melkvee van 84,9 kg fosfaat. Netwerk GRONDig vindt het van belang dat het aantal uitgegeven rechten en de feitelijke productie van fosfaat los van elkaar moeten worden gezien. Dit laatste schrijft minister Schouten zelf trouwens ook letterlijk in haar brief aan de Kamer op 7 december. Vreemd dat zij op 13 december tijdens het AO de Kamerleden vertelt de bank voorlopig niet te openen door teveel uitgegeven fosfaatrechten. Wij gaan ervan uit dat de minister zich aan haar eigen Regeling houdt en:
’ Uitstel van fosfaatbank schaadt grondgebonden melkveehouders met latente ruimte.’Terug naar overzicht