Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

18-12-2018

‘Aangekondigde sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte voor knelgevallen melkveehouderij’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor:
Sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte melkvee
Voorstel van GRONDig is het benutten van de ruimte die ontstaat in het sectorale plafond na de saneringsslag in de varkenshouderij. Dit is van een andere orde dan het eerdere ‘ontschotten-idee’. Het Kabinet trekt 120 miljoen euro uit voor het opkopen van ruim 1 miljoen varkensrechten. Premier Rutte zei tijdens de Algemene Beschouwingen in september nog dat die productieruimte na deze sanering echt niet meer beschikbaar komt voor de varkenssector. Er is dan ook geen enkele reden om dat sectorfosfaatplafond op 39,7 miljoen kilo fosfaat te houden. Eén miljoen varkensrechten staat voor 5,5 miljoen kg fosfaat.
Netwerk GRONDig stelt voor om na sanering varkenshouderij het sectorale fosfaatplafond van de varkenshouderij te verlagen met 5,5 miljoen kg en zeker een half miljoen varkensrechten om te zetten naar fosfaatrechten melkvee. Deze rechten vloeien dan in de fosfaatbank en/of zijn bedoeld voor knelgevallen, die tot nu toe het nakijken hebben.
Het zou niet verstandig zijn om alle gesaneerde varkensrechten om te zetten naar melkvee in verband met de hogere excretie van stikstof door melkvee. Het risico bestaat dan dat het stikstofplafond wordt overschreden.Terug naar overzicht