Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

24-05-2019, 17:56

Minister Schouten verhoogt afromingspercentage bij verkoop/lease van fosfaatrechten naar 20%

Zojuist liet het ministerie plotseling weten via een Kamerbrief en een telefoontje aan GRONDig en andere sectorpartijen, dat: Afromingspercentage bij verkoop of lease van rechten wordt verhoogd naar 20% Een...   Meer


29-04-2019, 12:00

Dag van de Grondgebonden melkveehouderij

Op vrijdag 26 april was de Dag van de Grondgebonden melkveehouderij op het bedrijf van Cock Verweij in Weesp. De aanwezige melkveehouders, bestuurders, vertegenwoordigers van NGO's en adviseurs vinden...   Meer


22-03-2019, 14:16

Bioloog Jeroen Onrust pleit voor bovengronds aanwenden van mest

Bioloog Jeroen Onrust telde nachtenlang de wormen die zich in verschillende Friese weilanden aan het oppervlak waagden. In grasland waar vloeibare mest was geïnjecteerd telde hij er veel minder. Die vorm van...   Meer


18-02-2019, 10:00

Vrijstelling Bovengronds aanwenden weer voor 5 jaar en de andere voorwaarden

Vandaag is in de Staatscourant te lezen wat de voorwaarden zijn van de nieuwe Regeling Bovengronds aanwenden van mest. Vast staat dat de Regeling weer voor 5 jaar is. Er zijn geen drastische wijzigingen in de...   Meer


15-02-2019, 19:45

Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest is er!!

Zojuist net om 17 uur kreeg Netwerk GRONDig bericht van het ministerie dat de Regeling voor het bovengronds aanwenden van mest er is! Het was lang wachten, maar gelukkig stelt het ministerie dat de...   Meer


Ouder >>