Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten

Feed

28-02-2019, 14:16

Bioloog Jeroen Onrust pleit voor bovengronds aanwenden van mest

Bioloog Jeroen Onrust telde nachtenlang de wormen die zich in verschillende Friese weilanden aan het oppervlak waagden. In grasland waar vloeibare mest was geïnjecteerd telde hij er veel minder. Die vorm van...   Meer


18-02-2019, 10:00

Vrijstelling Bovengronds aanwenden weer voor 5 jaar en de andere voorwaarden

Vandaag is in de Staatscourant te lezen wat de voorwaarden zijn van de nieuwe Regeling Bovengronds aanwenden van mest. Vast staat dat de Regeling weer voor 5 jaar is. Er zijn geen drastische wijzigingen in de...   Meer


15-02-2019, 19:45

Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest is er!!

Zojuist net om 17 uur kreeg Netwerk GRONDig bericht van het ministerie dat de Regeling voor het bovengronds aanwenden van mest er is! Het was lang wachten, maar gelukkig stelt het ministerie dat de...   Meer


22-01-2019, 13:18

Brief naar Brussel omdat Fosfaatbank weer dicht blijft

Minister Schouten houdt het slot op de deur van de fosfaatbank. Er is voorlopig geen zicht wanneer de inmiddels circa 350.000 kg rechten aan grondgebonden boeren worden uitgegeven. Het lukte GRONDig niet om...   Meer


07-01-2019, 13:15

GRONDig vertegenwoordigt in algemene vergaderingen Zuivel NL

Eerder in november vorig jaar heeft GRONDig op eigen verzoek met bestuurders van Zuivel NL gesproken. Onderwerp was toetreding van het netwerk tot de brancheorganisatie. Zuivel NL heeft inmiddels te kennen...   Meer


18-12-2018, 20:59

‘Aangekondigde sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte voor knelgevallen melkveehouderij’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor: Sanering varkenshouderij biedt fosfaatruimte melkvee Voorstel van GRONDig is het benutten van de ruimte die ontstaat in het sectorale plafond na de saneringsslag in...   Meer


18-12-2018, 20:58

‘Productie onder plafond is leidend voor opening Fosfaatbank, langer uitstel niet fair’

Netwerk GRONDig legt minister Schouten voor: Het aantal (teveel) uitgegeven fosfaatrechten in 2018 zou niet maatgevend moeten zijn om de fosfaatbank voorlopig niet te openen, aldus Netwerk GRONDig. In de...   Meer


14-12-2018, 10:54

Fosfaatbank blijft voor (jonge) grondgebonden melkveehouders

De minister heeft andermaal klip en klaar tijdens debat gezegd dat rechten uit de Fosfaatbank voor (jonge)grondgebonden melkveehouders zijn. Dat staat in de wet, dat staat in de beschikking uit Brussel va...   Meer


14-12-2018, 08:09

Minister zegt risicovolle Coulancetermijn toe in Kamerdebat

Verschillende Kamerleden, waaronder Frank Futselaar van de SP, vroeg tijdens het debat gisterenavond expliciet voor een soepele opstelling van de overheid om fosfaatjaarplafond niet strak te handhaven. Veel...   Meer


12-12-2018, 23:19

Netwerk GRONDig doet dringend beroep op Kamerleden voor coulancetermijn fosfaat

‘Traagheid afwikkeling bezwaren moet leiden tot uitstel verantwoorden fosfaatjaarplafond. Situatie onmenselijk’ Duizenden nog niet afgewikkelde bezwaren liggen nog bij RVO. Verantwoorden van het...   Meer


Ouder >>