Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

21-08-2018

Rechter vindt dat zwaar getroffen bedrijven door fosfaatreductieplan moeten gecompenseerd

Vanmorgen heeft de rechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak over de bezwaren tegen de heffingen die verschillende melkveehouders eerder indienden bij de RVO/ministerie. Het betreft de heffingen tijdens het Fosfaatreductieplan in 2017.
De uitspraak van de rechter is dat het Fosfaatreductieplan in algemene zin acceptabel was. Er komt wat betreft de rechter daarmee geen algemene verplichting voor compensatie door het ministerie voor de getroffen melkveehouders.
Maar de rechter stelt ook: ‘Compensatie komt alleen in beeld als een veehouder in bijzondere mate wordt getroffen in vergelijking tot de gemiddelde melkveehouder die door de Regeling wordt getroffen. De impact van het Fosfaatreductieplan kan namelijk voor een individuele uitbreidende melkveehouder zo verstrekkend zijn, dat de minister daaraan niet zonder enige vorm van compensatie of ontheffing van de betalingsverplichting, voorbij kan gaan.’
De complete uitspraak is te lezen op de website van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, zie:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Fosfaatreductieplan-in-algemene-zin-acceptabel.aspx

Diverse melkveehouders die (nog) in procedure zijn tegen de heffingen van het reductieplan, hebben van hun advocaat inmiddels bericht gekregen van een ‘zware toets’. Hiermee wordt al of niet inzichtelijk of de melkveehouder in bijzondere mate is getroffen. Voor deze groep is de kans op compensatie reëel na de uitspraak van vandaag.Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties